Komikler Burada

En Komik ve En Eğlenceli Fıkralar, En komik Videolar, En komik Resimler, En Güzel Hazır Mesajlar.

10 Aralık 2019 Salı

En Güzel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

Hazır Mesajlar - En Güzel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ÖNEMİ

     İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de, BM Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir.

     Bildirinin imzalanmasında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi de etkili olmuştur.

     Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.


DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

İnsan haklarının ülkemizde ve tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygı göreceğine olan inancımı vurgularken, herkesin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü saygıyla kutluyorum.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir dünya temennisiyle, Dünya İnsan Hakları Günü’nü tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, insanlık için kalıcı bir barışa, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün tüm insanlığa barış, adalet, huzur ve güven getirmesini diliyor, İnsan Hakları Günü’nü en içten temennilerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum.

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum.

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftası'nın tüm insanlığa, milletimize; barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bu özel günü en içten dileklerimle kutluyorum.

10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu günün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum.

10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum.

Bu günün tüm dünyada barış, adalet ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin yıl dönümünü kutlarken, soydaşlarımızın yaşadığı topraklar ile yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın her neresinde olursa olsun savaşların son bulmasını, akan kanın bir an önce durmasını, oradaki insanların da huzur bulmasını diliyorum.

Her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, herkesin Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik eder, insan haklarına saygı temelinde aydınlık yarınlar diliyorum.

Kardeşlik anlayışının yeniden ve güçlü bir şekilde tesis edildiği bir dünya adına ‘Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.

Ülkemizde hak arama bilincinin ve haklara saygılı olma düşüncesinin yaygınlaştırılması, hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin sadece sözü ile değil, özü ile de kabul edilip yaşatıldığı bir dünyaya ulaşılması temennisiyle tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ÖZLÜ SÖZLER

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

İnsan Hakları, doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

İnsan, insanın efendisi olamaz.

İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.


DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır.İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)

Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)

İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)

Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)

Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.(Albert Einstein)

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

İnsan, almadığı şeye sahip olamaz. (Goethe)

İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.(Napolyon)

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksandokuz kişiye bedeldir. (John Stuart Mill)


DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ŞİİRLERİ

İNSAN HAKLARI UĞRUNA
İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna
Didişip durdu binlerce yıl;
Usanmadan bıkmadan,
Yılmadan...
Erişince, 1948 Aralığının on'u
İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle
Geldi haksızlığın sonu.
Umutlandırdı bu olay,
Mutlandırdı bu olay.
Çalışan insanoğlunu.
İnsan haklarına saygı,
Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,
Kaderde, kıvançta birlik
Daha çok aydınlatır
İnsanlığın yolunu.

İNSANLAR
Evrensel bildiride
Sayılan bütün haklar
Dünyanın her yerinde
Özenle korunmalı.
Onurlu bir yaşamı
Kardeşçe paylaşmalı,
Sevmeyi öğrenmeli,
İnsanca yaşamalı.
Kalksın kulluk kölelik
Renk ayrımı olmasın
Eşit doğan insanlar
İnsan gibi yaşasın.

İNSAN
Gelin yüzlü papatyalar
Kırın en güzel süsüdür.
Ondan daha güzeller var
Bu,gülen insan yüzüdür.
Yaz ağaca küpe takar,
Gümüş dere durmaz akar.
Akan sudan güzeli var
Bu, gülen insan yüzüdür.
Artık hava kararınca
Yuvasındadır karınca.
Ölüm menzile varınca
Yaşlanan insan gözüdür.
Ne solan çiçek,duran su,
Ne karıncanın uykusu.
İnsana ilk dokunan şu
Küsen insanın sözüdür.

BİZ DÜNYA ÇOCUKLARI
Bizler çiçekleriyiz
Umudun ve sevincin,
Habercileriyiz biz,
Gelen mutlu günlerin.
Biz hepimiz kardeşiz.
Hep dünya çocukları,
Kuracağız birlikte
Yaşanası dünyayı.
Her ülkeden, her ırktan,
Biz dünya çocukları,
Verelim hep elele
Dünyanın her yerinde.
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Yürüyelim biz yarına,
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Mutluluğa ve barışa.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ MADDELERİ

Madde 1 - Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2 - 1.    Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.

                 2.    Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.

Madde 3 - Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

Madde 4 - Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

Madde 5 - Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.

Madde 6 - Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

Madde 7 - Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

Madde 8 - Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.

Madde 9 - Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10 - Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır.

Madde 11 - 1.    Kendisine cezai bir suç yüklenen herkesin, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı, kamuya açık bir yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılma hakkı vardır.

                   2.    Hiç kimse, işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan herhangi bir fiil yapmak ya da yapmamaktan dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye, suçun işlendiği sırada yasalarda öngörülen cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12 - Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz, onuruna ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu gibi müdahale ya da saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

Madde 13- 1. Herkesin, her Devletin sınırları içinde seyahat ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.

                   2. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir.

Madde 14 - 1.    Herkesin, sürekli baskı altında tutulduğunda, başka ülkelere sığınma ve kabul edilme hakkı vardır.

                    2.   Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan kaynaklanan ya da Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden kaynaklanan kovuşturma durumunda, bu hak ileri sürülemez.

Madde 15 - 1.    Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır.

                    2.   Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan yoksun bırakılamaz, kimsenin uyrukluğunu değiştirme hakkı yadsınamaz.

Madde 16 - 1.    Yetişkin erkeklerle kadınların, ırk, uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın, evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır. Evlenmede, evlilikte ve evliliğin bozulmasında hakları eşittir.

                   2.    Evlilik, ancak evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.

                    3.    Aile, toplumun doğal ve temel birimidir; toplum ve Devlet tarafından korunur.

Madde 17 - 1.    Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla ortaklık içinde, mülkiyet hakkı vardır.

                   2.    Kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun bırakılamaz.

Madde 18 - Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsar.

Madde 19 - Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar.

Madde 20 - 1.    Herkes, barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir.

                    2.    Hiç kimse, bir örgüte üye olmaya zorlanamaz.

Madde 21 - 1.    Herkes, doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

                    2.    Herkesin, ülkesinde kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır.

                    3.    Halk iradesi, hükümet otoritesinin temelini oluşturmalıdır; bu irade, genel ve eşit oy hakkı ile gizli ve serbest oylama yoluyla, belirli aralıklarla yapılan dürüst seçimlerle belirtilir.

Madde 22 - Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, toplumsal güvenliğe hakkı vardır; ulusal çabalarla, uluslararası işbirliği yoluyla ve her Devletin örgütlenme ve kaynaklarına göre herkes insan onuru ve kişiliğin özgür gelişmesi bakımından vazgeçilmez olan ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23 - 1.    Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

                   2.    Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

                   3.    Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı vardır; bu, gerekirse, başka toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir.

                  4.    Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24 - Herkesin, dinlenme ve boş zamana hakkı vardır; bu, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli aralıklarla ücretli tatil yapma hakkını da kapsar.

Madde 25 - 1.    Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.

                    2.    Anne ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları vardır. Tüm çocuklar, evlilik içi ya da dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın, aynı toplumsal korumadan yararlanır.

Madde 26 - 1.    Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.

                   2.    Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.

           3.    Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.

Madde 27 - 1.    Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir.

                    2.    Herkesin kendi yaratısı olan bilim, yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde 28 - Herkesin bu Bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29 - 1.    Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak sağlayan tek ortam olan topluluğuna karşı ödevleri vardır.

                    2.    Herkes, hak ve özgürlüklerini kullanırken, ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ile demokratik bir toplumdaki ahlak, kamu düzeni ve genel refahın adil gereklerinin karşılanması amacıyla, yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir.

                   3.    Bu hak ve özgürlükler, hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30 - Bu Bildirgenin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup ya da kişiye, burada belirtilen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir etkinlikte ve eylemde bulunma hakkı verecek şekilde yorumlanamaz.


5 Aralık 2019 Perşembe

En Güzel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları

En Güzel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Mesajları - Hazır Mesajlar - Komikler Burada

5 Aralık 1934 tarihinden bu yana Dünya Kadın Hakları günü olarak kutlanan bu anlamlı gün dolayısı ile hayatın bütün yükünü beraber sırtladığımız, sergiledikleri başarılarla bize ilham veren kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıldönümünü kutluyor, istiklal savaşımızda kahramanca mücadele eden kadın kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

 5 Aralık, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutluyor, kadınların hayatın her alanında daha güçlü bir şekilde yer alması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum. Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun.

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 5 Aralık dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun.

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadın Hakları Günü'nü kutluyorum.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin, annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın, seni çok seviyorum Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Aşkım seni çok seviyorum! Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun. Kadın Hakları Günün kutlu olsun sevgilim.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Baş tacı kadınlarımızın Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadın Hakları Günün kutlu olsun!

Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur. Dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Bir kadının sevgilisine söyledikleri, rüzgarların ve hızla akan suların üzerine yazılmalıdır. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Bütün kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Can dostum biricik arkadaşım 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Canım arkadaşım, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

Dostum, arkadaşım, sırdaşım! Bir gün, umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur. Seni çok seviyorum! Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz, kimi gülüyor, kimi ağlıyor. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O da şu anda bu mesajı okuyor. Kadın Hakları Günün Kutlu Olsun.

Dünyada her şey kadının eseridir. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek olanağı yoktur. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Dürüst bir kadının güzelliği, ateşe benzer; yaklaşmayana hiçbir zararı dokunmaz. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun.

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınların 5 Aralık Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun.

Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Gökyüzünün yarısını, kadınlar taşır. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Güzel bir kadın göze, iyi bir kadın da kalbe hoş görünür, birincisi pırlanta, ikincisi hazinedir. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Güzel kadın bir mücevherdir, iyi kadın ise bir hazinedir. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 5 Aralık Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

Havayı geldiği gibi, rüzgarı estiği gibi, kadını da olduğu gibi kabul edin. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için umudunu ikiyle çarp bu gün. Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Gününüz mutlu, hayalleriniz tatlı olsun. Ellerinize güneş, gönlünüze bahar dolsun, Her şey gönlünüzce olsun. 5 Aralık'iniz kutlu olsun.

Her kadın bir annedir ve her erkeğin annesine gösterdiği saygıyı diğer kadınlara da göstereceği bir dünyada yaşama dileğiyle. Dünya Kadın Hakları Günü Kutlu Olsun.

Her kadın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlara bir çiçek hediye edelim. Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun.

Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum. Çok özledim. Kadın Hakları Günün kutlu olsun biricik meleğim.

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar. Dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun.

Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun.

Kadınlar bizi sevdikleri zaman, her suçumuzu bağışlarlar. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlar güçsüz olana kendini bir idol, güçlü olana bir eşya gibi sunar. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlar güller gibidir, bir defa açıldılar mı, yaprakları hemen dökülmeye başlar. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlar istediler mi sahiden hasta olurlar, hatta kibirleri uğruna ölürler bile. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlarımız erkeklerden daha çok aydın, daha çok verimli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınların iki büyük silahı vardır: Makyaj ve gözyaşı. Erkeklerin şansına, ikisini aynı anda kullanamazlar. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlarını okutmayan milletler, yıkılmaya mahkumdur. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun.

Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun.

Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Kadınlarımızın elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceğimizi ifade ederek tüm Dünya kadınlarının bu anlamlı gününü kutluyor, hanım kardeşlerimize sağlık, başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum.

Kadınların başımızın tacıdır. Anamız eşimiz bacımız bir elmanın diğer yarısıdır. Üzmeyelim onları bir gün değil her gün bizim canlarımız. Kadın Hakları Günün kutlu olsun

Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle. Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece "anne" derdim. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan. Bil ki unutulmadın. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslendiğimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Mesafeler uzak olsa da, yureğim hep senin canim. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Milletin kaynağı, sosyal hayatın esası olan kadın, ancak faziletkar olursa vazifesini ifa edebilir. Herhalde kadın, çok yüksek olmalıdır. Dünya kadın hakları günü kutlu olsun.

Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşları. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü canı gönülden kutlarım.

Müminler için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. O, hanımlara karşı daima sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış göstermiştir. Bırakın dövmeyi; hanımlara karşı hiçbir zaman kaba davranmamış; hep güler yüzlü olmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır, hepimiz için örnek olmalıdır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum.

Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutlarım.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Annemsin. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününün Kutlu Olsun. Seni çok seviyorum.

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadın Hakları Gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Sen o kadar bir şey söylemeden gidersin ki; üstüne milyonlarca bir şey söylenir. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Seni çok seviyorum. Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin, annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadın Hakları Günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

Sevgilim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur. Kadın Hakları Günün Kutlu Olsun.

Sosyal, ekonomik ve siyasal hayatta önemli bir yer tutan emekçi kadınlarımızın, büyük mücadelelerle elde ettikleri Dünya Emekçi Kadın Hakları Günü'nü en içten duygularımla kutlarım.

Şuna inanmak lâzımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Mustafa Kemal Atatürk (1923) Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği günün yıldönümünü kutlarken bizlerin de Atatürk’ün bizlere verdiği değerlere layık olmamızı, haklarımızı almak için var gücümüzle mücadeleye devam etmemizi diliyor, bu çok önemli ve değerli günümüzü kutluyorum.

Yaşam kaynağı, cennetin habercisi, sosyal, siyasal ve ekonomik hayatın baş taçları Dünya Kadın Hakları Gününüz kutlu olsun!

Yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutluyorum.

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki varsın birtanem. Kadın Hakları Günün kutlu olsun.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler. Kadın Hakları Günün Kutlu Olsun.