-->

Komikler Burada

En Komik ve En Eğlenceli Fıkralar, En komik Videolar, En komik Resimler, En Güzel Hazır Mesajlar.

10 Aralık 2019 Salı

En Güzel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

Hazır Mesajlar - En Güzel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ÖNEMİ

     İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de, BM Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir.

     Bildirinin imzalanmasında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi de etkili olmuştur.

     Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.


DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

İnsan haklarının ülkemizde ve tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygı göreceğine olan inancımı vurgularken, herkesin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü saygıyla kutluyorum.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir dünya temennisiyle, Dünya İnsan Hakları Günü’nü tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, insanlık için kalıcı bir barışa, huzur ve refaha vesile olmasını diliyorum.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün tüm insanlığa barış, adalet, huzur ve güven getirmesini diliyor, İnsan Hakları Günü’nü en içten temennilerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum.

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum.

10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftası'nın tüm insanlığa, milletimize; barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bu özel günü en içten dileklerimle kutluyorum.

10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu günün milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum.

10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyor, bu anlamlı günün tüm insanlığa barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum.

Bu günün tüm dünyada barış, adalet ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin yıl dönümünü kutlarken, soydaşlarımızın yaşadığı topraklar ile yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın her neresinde olursa olsun savaşların son bulmasını, akan kanın bir an önce durmasını, oradaki insanların da huzur bulmasını diliyorum.

Her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, herkesin Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik eder, insan haklarına saygı temelinde aydınlık yarınlar diliyorum.

Kardeşlik anlayışının yeniden ve güçlü bir şekilde tesis edildiği bir dünya adına ‘Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.

Ülkemizde hak arama bilincinin ve haklara saygılı olma düşüncesinin yaygınlaştırılması, hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin sadece sözü ile değil, özü ile de kabul edilip yaşatıldığı bir dünyaya ulaşılması temennisiyle tüm insanların 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ÖZLÜ SÖZLER

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Gerçek olan tek yarış! İnsanlık yarışı.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

İnsan Hakları, doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür.

İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

İnsan, insanın efendisi olamaz.

İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

Kişisel hürriyetler kutsaldır.

Özgürlüğünden vazgeçen kimse, insanlık hak ve görevlerinden vazgeçmiş demektir.

Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.


DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır.İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)

Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)

İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)

Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)

Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)

Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.(Albert Einstein)

İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

İnsan, almadığı şeye sahip olamaz. (Goethe)

İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.(Napolyon)

İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksandokuz kişiye bedeldir. (John Stuart Mill)


DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ ŞİİRLERİ

İNSAN HAKLARI UĞRUNA
İnsanlar, yöneticilerle hakları uğruna
Didişip durdu binlerce yıl;
Usanmadan bıkmadan,
Yılmadan...
Erişince, 1948 Aralığının on'u
İnsan Hakları Evrensel Bildirisiyle
Geldi haksızlığın sonu.
Umutlandırdı bu olay,
Mutlandırdı bu olay.
Çalışan insanoğlunu.
İnsan haklarına saygı,
Kardeşlik, özgürlük, eşitlik,
Kaderde, kıvançta birlik
Daha çok aydınlatır
İnsanlığın yolunu.

İNSANLAR
Evrensel bildiride
Sayılan bütün haklar
Dünyanın her yerinde
Özenle korunmalı.
Onurlu bir yaşamı
Kardeşçe paylaşmalı,
Sevmeyi öğrenmeli,
İnsanca yaşamalı.
Kalksın kulluk kölelik
Renk ayrımı olmasın
Eşit doğan insanlar
İnsan gibi yaşasın.

İNSAN
Gelin yüzlü papatyalar
Kırın en güzel süsüdür.
Ondan daha güzeller var
Bu,gülen insan yüzüdür.
Yaz ağaca küpe takar,
Gümüş dere durmaz akar.
Akan sudan güzeli var
Bu, gülen insan yüzüdür.
Artık hava kararınca
Yuvasındadır karınca.
Ölüm menzile varınca
Yaşlanan insan gözüdür.
Ne solan çiçek,duran su,
Ne karıncanın uykusu.
İnsana ilk dokunan şu
Küsen insanın sözüdür.

BİZ DÜNYA ÇOCUKLARI
Bizler çiçekleriyiz
Umudun ve sevincin,
Habercileriyiz biz,
Gelen mutlu günlerin.
Biz hepimiz kardeşiz.
Hep dünya çocukları,
Kuracağız birlikte
Yaşanası dünyayı.
Her ülkeden, her ırktan,
Biz dünya çocukları,
Verelim hep elele
Dünyanın her yerinde.
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Yürüyelim biz yarına,
Haydi çocuklar gelin bizimle,
Mutluluğa ve barışa.

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ MADDELERİ

Madde 1 - Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdanla donatılmışlardır, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

Madde 2 - 1.    Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, bu Bildirgede belirtilen bütün hak ve özgürlüklere sahiptir.

                 2.    Ayrıca, bağımsız, vesayet altında ya da kendi kendini yönetemeyen ya da egemenliği başka yollardan sınırlanmış bir ülke olsun ya da olmasın, bir kişinin uyruğu olduğu ülke ya da memleketin siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım yapılamaz.

Madde 3 - Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

Madde 4 - Hiç kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; her türden kölelik ve köle ticareti yasaktır.

Madde 5 - Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz.

Madde 6 - Herkesin, nerede olursa olsun, yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

Madde 7 - Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunmaya hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrımcı kışkırtmalara karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

Madde 8 - Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını ihlal eden eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yolundan yararlanma hakkı vardır.

Madde 9 - Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10 - Herkesin, hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde ve kendisine herhangi bir suç isnadında bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, hakça ve kamuya açık olarak yargılanmaya hakkı vardır.

Madde 11 - 1.    Kendisine cezai bir suç yüklenen herkesin, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı, kamuya açık bir yargılanma sonucunda suçluluğu yasaya göre kanıtlanıncaya kadar suçsuz sayılma hakkı vardır.

                   2.    Hiç kimse, işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan herhangi bir fiil yapmak ya da yapmamaktan dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye, suçun işlendiği sırada yasalarda öngörülen cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12 - Hiç kimsenin özel yaşamına, ailesine, evine ya da yazışmasına keyfi olarak karışılamaz, onuruna ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu gibi müdahale ya da saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

Madde 13- 1. Herkesin, her Devletin sınırları içinde seyahat ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.

                   2. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeden ayrılma ve o ülkeye dönme hakkına sahiptir.

Madde 14 - 1.    Herkesin, sürekli baskı altında tutulduğunda, başka ülkelere sığınma ve kabul edilme hakkı vardır.

                    2.   Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan kaynaklanan ya da Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden kaynaklanan kovuşturma durumunda, bu hak ileri sürülemez.

Madde 15 - 1.    Herkesin bir ülkenin yurttaşı olmaya hakkı vardır.

                    2.   Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan yoksun bırakılamaz, kimsenin uyrukluğunu değiştirme hakkı yadsınamaz.

Madde 16 - 1.    Yetişkin erkeklerle kadınların, ırk, uyrukluk ya da din bakımından herhangi bir sınırlama yapılmaksızın, evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır. Evlenmede, evlilikte ve evliliğin bozulmasında hakları eşittir.

                   2.    Evlilik, ancak evlenmeye niyetlenen eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.

                    3.    Aile, toplumun doğal ve temel birimidir; toplum ve Devlet tarafından korunur.

Madde 17 - 1.    Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla ortaklık içinde, mülkiyet hakkı vardır.

                   2.    Kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun bırakılamaz.

Madde 18 - Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsar.

Madde 19 - Herkesin kanaat ve ifade özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, müdahale olmaksızın kanaat taşıma ve herhangi bir yoldan ve ülke sınırlarını gözetmeksizin bilgi ve fikirlere ulaşmaya çalışma, onları edinme ve yayma serbestliğini de kapsar.

Madde 20 - 1.    Herkes, barış içinde toplanma ve örgütlenme hakkına sahiptir.

                    2.    Hiç kimse, bir örgüte üye olmaya zorlanamaz.

Madde 21 - 1.    Herkes, doğrudan ya da serbestçe seçilmiş temsilcileri aracılığıyla ülkesinin yönetimine katılma hakkına sahiptir.

                    2.    Herkesin, ülkesinde kamu hizmetlerinden eşit yararlanma hakkı vardır.

                    3.    Halk iradesi, hükümet otoritesinin temelini oluşturmalıdır; bu irade, genel ve eşit oy hakkı ile gizli ve serbest oylama yoluyla, belirli aralıklarla yapılan dürüst seçimlerle belirtilir.

Madde 22 - Herkesin, toplumun bir üyesi olarak, toplumsal güvenliğe hakkı vardır; ulusal çabalarla, uluslararası işbirliği yoluyla ve her Devletin örgütlenme ve kaynaklarına göre herkes insan onuru ve kişiliğin özgür gelişmesi bakımından vazgeçilmez olan ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleştirilmesi hakkına sahiptir.

Madde 23 - 1.    Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

                   2.    Herkesin, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.

                   3.    Çalışan herkesin, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak düzeyde, adil ve elverişli ücretlendirilmeye hakkı vardır; bu, gerekirse, başka toplumsal korunma yollarıyla desteklenmelidir.

                  4.    Herkesin, çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24 - Herkesin, dinlenme ve boş zamana hakkı vardır; bu, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve belirli aralıklarla ücretli tatil yapma hakkını da kapsar.

Madde 25 - 1.    Herkesin, kendisinin ve ailesinin sağlığı ve iyi yaşaması için yeterli yaşama standartlarına hakkı vardır; bu hak, beslenme, giyim, konut, tıbbi bakım ile gerekli toplumsal hizmetleri ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ya da kendi denetiminin dışındaki koşullardan kaynaklanan başka geçimini sağlayamama durumlarında güvenlik hakkını da kapsar.

                    2.    Anne ve çocukların özel bakım ve yardıma hakları vardır. Tüm çocuklar, evlilik içi ya da dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın, aynı toplumsal korumadan yararlanır.

Madde 26 - 1.    Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel öğrenim aşamalarında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleki eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim, yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.

                   2.    Eğitim, insan kişiliğinin tam geliştirilmesine, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yönelik olmalıdır. Eğitim, bütün uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu yerleştirmeli ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma yolundaki etkinliklerini güçlendirmelidir.

           3.    Ana-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir.

Madde 27 - 1.    Herkes, topluluğun kültürel yaşamına özgürce katılma, sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak onun yararlarını paylaşma hakkına sahiptir.

                    2.    Herkesin kendi yaratısı olan bilim, yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına hakkı vardır.

Madde 28 - Herkesin bu Bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır.

Madde 29 - 1.    Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak sağlayan tek ortam olan topluluğuna karşı ödevleri vardır.

                    2.    Herkes, hak ve özgürlüklerini kullanırken, ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ile demokratik bir toplumdaki ahlak, kamu düzeni ve genel refahın adil gereklerinin karşılanması amacıyla, yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir.

                   3.    Bu hak ve özgürlükler, hiçbir koşulda Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30 - Bu Bildirgenin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup ya da kişiye, burada belirtilen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yok edilmesini amaçlayan herhangi bir etkinlikte ve eylemde bulunma hakkı verecek şekilde yorumlanamaz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder